Kościół Akademicki w Katowicach zaprasza na konsultacje społeczne projektu pn.: „Przebudowa Kościoła Akademickiego w Katedrze Chrystusa Króla, Katowice, ul. Plebiscytowa 49a”, składanego w ramach naboru wniosków w ramach VII Priorytetu Kultura, Działania 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.
Konsultacje są kierowane do wszystkich zainteresowanych, przede wszystkim do mieszkańców Katowic.

Konsultacje, w formie otwartego spotkania konsultacyjnego, odbędą się w dniu 20.09.2023 r. w godzinach od 10.00 do 11.00 w wydziale finansowym Kurii Metropolitalnej w Katowicach.Opis projektu:
Przedmiotem projektu w zakresie robót budowlanych jest przebudowa i remont Kościoła Akademickiego w zakresie nowych tynków, malatur, przebudowy stopni prezbiterium, renowacji istniejących polichromii, wykonanie nowych elementów wnętrza: sedilia, ławki ministrantów, ławki, ołtarz, ambona, pulpit, tabernakulum, organy, obudowy grzejników.
W ramach projektu przewiduje się również odtworzenie istniejącej Drogi Krzyżowej wraz z zamieszczeniem jej na panelach multimedialnych.
Projekt dostosowany zostanie dla osób z niepełnosprawnościami.

Do pobrania:

1. Droga Krzyżowa i przykładowa wizualizacja paneli multimedialnych.
2. Wizualizacja nowego wnętrza Kościoła Akademickiego.