O uczniach, którzy odeszli od Jezusa, mówił w homilii w Piekarach bp Wiesław Śmigiel. Piotr wtedy jednak powiedział: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego”. Kaznodzieja wskazał, że przed tym wyborem stajemy też dziś. – Gdybyśmy odeszli, to dokąd? Do idoli tego świata? Do zmiennych ideologii, dziwnych filozofii czy mód?

W homilii bp Śmigiel przypomniał, że Maryja, jak każda matka, troszczy się o swoje dzieci, aby były wolne i szczęśliwe. Zwrócił uwagę na właściwe postrzeganie i podejście do chrześcijańskiej wolności, która, jak zauważył nie ma nic wspólnego z tzw. swobodą. – To zły duch w swojej przewrotności stawia przed człowiekiem właśnie taką perspektywę wolności. On chce, aby człowiek wybierał w swoim życiu brak zasad, odwracał się od Boga, i utracił trwałe fundamenty – podkreślił.

Niebezpieczeństwo szemrania

Nawiązując do Ewangelii, kaznodzieja przestrzegał słuchaczy przed postawą szemrania, która początkowo może wydawać się nawet niewinna, ale, której konsekwencje mogą być bardzo niebezpieczne. – Jeśli zaczynamy narzekać na Boga i jego naukę, to odcinamy się od fundamentów naszego życia – przestrzegał.

Bp Śmigiel zauważył, że wątpliwości i pytania są czymś naturalnym i rodzą się niemal u każdego. Niemniej jednak przy ich rozwiązywaniu „pomocy nie należy szukać w przemijających nastrojach świata, ale w Słowie Bożym i w sakramentach”.

Kaznodzieja zwrócił uwagę na rolę i znaczenie Eucharystii. – To w Eucharystii przychodzi do nas Bóg, który umacnia, który nas prowadzi – zauważył, dodając, że właśnie w Eucharystii jest źródło prawdziwej nadziei. – Dzisiejszy świat traci nadzieję, a my Kościół – nasze rodziny – powinniśmy być dla świata znakiem nadziei – wskazał.

Kultura tymczasowości

Za papieżem Franciszkiem kaznodzieja ostrzegł przed osaczającą nas zewsząd kulturą tymczasowości. - Wszystkie wynalazki, idee, mody stają się chwilowe i niemal natychmiast są zastępowane przez pojawiające się nowości. Przemijalność rzeczy stała się domeną dzisiejszych czasów. Kultura tymczasowości wpływa na wszystkie dziedziny życia, również na życie religijne – podkreślił.

Zwrócił uwagę na konieczność pragnienia trwałej miłości, które jest zapisane bardzo głęboko w ludzkich sercach.

– Tak w przypadku sakramentu małżeństwa, kapłaństwa i życia konsekrowanego, potrzeba nam trwałości. Raz powiedziane tak, żeby mogło trwać i być źródłem szczęścia, wymaga otwarcia na łaskę, wysiłku człowieka w codziennej pracy, wymaga modlitwy, otwarcia na słowo Boga,  i wsparcia sakramentalnego. Nikt nie powinien drugiemu człowiekowi przysięgać miłości, wierności i uczciwości małżeńskiej tylko na chwilę. Niektórzy dziś ulegają takiej modzie. Ciągle czynią coś na próbę i kochać też chcą na próbę, ale to nie jest prawdziwa miłość. Już Paweł Apostoł napisał, że miłość nigdy nie ustaje. Jest ona związana nie tylko z emocją, ale z ofiarą, z poświęceniem – powiedział.

Stwierdził też: – Zakładając, że wszystko jest tylko na pewien czas, żyjemy tak naprawdę na niby, bez całkowitego zaangażowania, poświęcenia, bez odpowiedzialności. A to musi nas doprowadzić do dramatu, do poczucia odrzucenia, do samotności.

Fundamenty w zmiennym świecie

Biskup Śmigiel podkreślił, że w dzisiejszym zmiennym świecie trzeba trwałych fundamentów. Tymi fundamentami są Eucharystia, Słowo Boże i zdrowy kult maryjny.

Wezwał do odważnej obrony małżeństwa oraz życia od poczęcia do naturalnej śmierci oraz do modlitwy o szacunek dla życia. – Bez tego szacunku świat nie będzie bardziej ludzki, ani tym bardziej Boży – powiedział.

Biskup toruński powiedział, że gdybyśmy nie uwierzyli Jezusowi, nie byłoby pielgrzymki piekarskiej. – Ale my postawiliśmy wszystko na Maryję, na Pana Jezusa, na Boga. Nawet w tym trudnym czasie chcemy trwać w Kościele. Odważnie i zdecydowanie, tak jak umiemy, czynić go bardziej świętym, naprawiać, eliminować to, co słabe, nieustannie się nawracać. Bo uwierzyliśmy, że to Jezus ma słowa życia wiecznego. Więc gdybyśmy odeszli, to dokąd? Do idoli tego świata? Do zmiennych ideologii, dziwnych filozofii czy mód? – zapytał.

Biskup toruński zaproponował uczestniczkom pielgrzymki modlitwę, abyśmy za świętym Piotrem umieli powtórzyć za św. Piotrem: „Panie, Ty masz słowa życia wiecznego. Poszliśmy za Tobą, bo jesteś naszym Panem i Zbawicielem.

Najnowsze

17 wrzesień 2021

Nie posługujmy się tylko prawdami zasłyszanymi

- Nie posługujmy się tylko prawdami zasłyszanymi. Musimy doświadczyć osobiście rzeczywistości i...

11 wrzesień 2021

Inauguracja nowego Roku Katechetycznego

W katedrze Chrystusa Króla abp Wiktor Skworc odprawił Mszę św. z okazji...

10 wrzesień 2021

Istnieje rzemiosło pokoju

Za funkcjonariuszy Policji Państwowej i Policji Województwa Śląskiego poległych, zamordowanych i zaginionych...

09 wrzesień 2021

Spotkanie pracowników Kurii Metropolitalnej i instytucji archidiecezjalnych

Po przerwie spowodowanej pandemią w siedzibie Kurii Metropolitalnej odbyło się spotkanie pracowników...

08 wrzesień 2021

Istnieje związek między pokojem a uśmiechem

O tym, że z czczonego w Pszowie obrazu Maryja uśmiecha się do...

05 wrzesień 2021

Bądźcie strażnikami niedzieli

Uczestnicy wakacyjnych rekolekcji w niedzielę spotkali się na Dniu Wspólnoty w katedrze...