Msza św. w intencji pracowników Wyższego Urzędu Górnictwa rozpoczęła tegoroczne obchody barbórkowe.

Zebranych w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła powitał ks. proboszcz Andrzej Nowicki. Mszy św. przewodniczył abp Wiktor Skworc.

Metropolita katowicki, nawiązując do czytania i przedstawionej w nim historii proroka Daniela, zestawił cudowne ocalenie z jaskini lwów i dalsze konsekwencje tego wydarzenia ("Oto król wydaje dekret wprowadzający wolność religijną, życzy pełni pokoju i zarządza, aby na całym obszarze królestwa »odczuwano lęk i drżenie przed Bogiem Daniela«") z historią św. Barbary. – Prześladowana z powodu wiary w Jezusa Chrystusa, została skazana na więzienie i ostatecznie śmierć. Jej męczeństwo miało i ma również dalekosiężne skutki – zyskała życie wieczne u Boga i ludzką pamięć przez pokolenia. Do dziś jest wzywana ku pomocy przez tych, którzy z racji wykonywanej pracy znajdują się w warunkach, których Ona doświadczyła – zamknięcia, ciemności, niepewności – mówił abp W. Skworc.

Marta Sudnik-Paluch/Foto Gość

Zachęcał pracowników WUG do nieustannej formacji i troski o siebie nawzajem. – Wasze obowiązki można nazwać czuwaniem nad szerokim spectrum spraw, od bezpieczeństwa i higieny pracy poczynając, po likwidację zakładu górniczego, w tym rekultywacji gruntów po działalności górniczej. Wydaje się, że to pierwsze zadanie jest dziś najważniejsze. Bo to sytuacja pandemiczna uczy wytrwałego apelowania, przekonywania i dochodzenia do poczucia większej, osobistej odpowiedzialności za siebie i innych. Takie przesłanie wybrzmiewa w przedbarbórkowym liście pana prezesa WUG, który kończy się słowami: „Bądźmy odpowiedzialni, bądźmy bezpieczni, bądźmy zaszczepieni” – przypomniał.

Odwołując się do dokumentu COP26 w Glasgow i encykliki Laudato Si', abp Wiktor Skworc zaapelował o większą troskę o środowisko naturalne. – Sprawiedliwa transformacja wymaga nie tylko finansowego wsparcia. „Włączający dialog społeczny i szeroko akceptowana wizja przyszłości, przygotowana przez społeczności lokalne, są niezbędne do osiągnięcia ambitnych celów sprawiedliwej transformacji, by nikt nie pozostał bez wsparcia” – cytował punkt 20 dokumentu końcowego COP26. – Także samo życie ludzkie jest darem, które trzeba chronić przed różnymi formami degradacji. Dlatego trzeba globalnego nawrócenia ekologicznego i ochrony warunków moralnych prawdziwej „ekologii ludzkiej” – przypomniał metropolita.

Odwołując się do wymienionych przez Jezusa w Ewangelii znaków zapowiadających Jego ponowne przyjście, abp W. Skworc zwrócił uwagę, że opisuje je także papież Franciszek w swojej encyklice: „Ta siostra (nasza matka – ziemia) protestuje z powodu zła, jakie jej wyrządzamy nieodpowiedzialnym wykorzystywaniem i rabunkową eksploatacją dóbr, które Bóg w niej umieścił. Dorastaliśmy, myśląc, że jesteśmy jej właścicielami i rządcami uprawnionymi do jej ograbienia. Przemoc, jak istnieje w ludzkich sercach zranionych grzechem, wyrażą się również w objawach choroby, jaką dostrzegamy w glebie, wodzie, powietrzu i w istotach żywych”. – Przyjmujemy więc z wiarą przychodzącego Zbawiciela. Niech spotkanie z Nim nas umacnia w naszej trosce o człowieka i o dzieło stworzenia, o ziemię, nasz wspólny dom. Święta Barbaro, wstawiaj się za nami – mówił abp W. Skworc.

Po zakończeniu Mszy św. przedstawiciele WUG wzięli udział w nabożeństwie do św. Barbary.

Najnowsze

06 sierpień 2022

Dobrze, że jesteście

77. Archidiecezjalna Piesza Rybnicka Pielgrzymka na Jasną Górę dotarła do celu. Pątników...

03 sierpień 2022

Pielgrzymka Rybnicka w drodze Jasną Górę

77 Rybnicka Pielgrzymka na Jasną Górę wyruszyła dziś rano z Bazyliki św...

01 sierpień 2022

Śp. ks. Emanuel Olszar

Z przykrością zawiadamiamy, że 30 lipca przeżywszy 74 lata w tym 49...

30 lipiec 2022

Kobiety u Matki Bożej Piekarskiej

W niedzielę 21 sierpnia br. odbędzie się stanowa pielgrzymka kobiet i dziewcząt...

16 lipiec 2022

Od soboty darmowe zwiedzanie Panteonu Górnośląskiego

Nowa instytucja kultury otwiera swoje podwoje dla zwiedzających. W związku z tym...

15 lipiec 2022

Niech wasza praca będzie czasem bezgłośnym uwielbianiem Pana

Mszę św. w intencji pracowników Lasów Państwowych z całej Polski sprawowano w...