Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł Mieczysław Dąbrowski, l. 74,
ojciec ks. Rafała Dąbrowskiego pracującego w Kazachstanie.

Jego pogrzeb odbędzie się w Legnicy,
w czwartek 23 stycznia o godz. 10:15,
w kaplicy na cmentarzu komunalnym, ul. Wrocławska.

Wieczny opoczynek racz mu dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj mu świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

Amen.

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych.

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.