Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł Krystian Pielesz, l. 58, ojciec ks. Damiana Pielesza (rocznik święceń 2013) pracującego w USA.

Jego pogrzeb odbędzie się w czwartek, 16.01.2020 roku, w kościele pod wezwaniem św. Barbary i św. Józefa w Jastrzębiu-Zdroju:

  1. 13:00 - Modlitwa różańcowa,
  2. 14:00 - Msza święta.

Wieczny opoczynek racz mu dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj mu świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

Amen.

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych.

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.