Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł śp. ks. Bohdan Deja, emerytowany kapłan diecezji opolskiej, pochodzący z Katowic, który czas emerytury przeżywał w swojej rodzinnej parafii mariackiej w Katowicach, służąc pomocą duszpasterską.

Jego pogrzeb odbędzie się w poniedziałek 3 sierpnia, w kościele mariackim Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach,

  • godz. 10.00 – modlitwa różańcowa
  • godz. 11.00 – Msza św. pogrzebowa

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj mu świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

Amen.

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych.

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.