Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł Śp. Ryszard Michalski, ojciec ks. Piotra Michalskiego, Misjonarza Św. Rodziny pracującego w Papui Nowej Gwinei.

Z przykrością zawiadamiamy, że we wtorek 16 marca zmarł Śp. Stanisław Trzeciak, ojciec zmarłego w grudniu ub. roku ks. Andrzeja Trzeciaka.

Z przykrością zawiadamiamy, że w środę 17 marca 2021 r. zmarł Marcin Jaromin, 70 l., brat księdza Mariana Jaromina, emerytowanego proboszcza parafii Św. Antoniego w Chorzowie.

Z przykrością zawiadamiamy, że 11.03.2021 roku, w szpitalu w Siemianowicach Śląskich zmarł ks. Wojciech Zygmunt, emerytowany proboszcz Parafii Świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Porębie. Przeżył 78 lat, w tym 54 lata w Chrystusowym Kapłaństwie.

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych.

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.