Panewnicka wspólnota Braci Mniejszych powiększyła się o dwóch prezbiterów i dwóch diakonów. Sakramentu święceń udzielił im w bazylice w Katowicach Panewnikach abp Wiktor Skworc.

Uroczystość miała miejsce w bazylice ojców franciszkanów 11 czerwca w liturgiczne wspomnienia św. Barnaby. W homilii abp Skworc nawiązał do historii pierwszych wspólnot chrześcijańskich opisanych na kartach Dziejów Apostolskich.

Zaznaczył, że od samego początku Kościołem i apostołami kierował Duch Święty, który zresztą „po dziś dzień jest architektem Kościoła, buduje go, a jeśli trzeba to rekonstruuje”. – Czas święceń to czas Ducha Świętego, który uświęca. Otrzymujecie Jego dary nie po, by je zakopać w niepamięci, ale po to, aby właśnie dzięki tym darom iść i głosić całą prawdę.

Ciąg dalszy
Zwrócił uwagę, że Paweł i Barnaba na misyjną drogę apostołowania i głoszenia Ewangelii wśród pogan jako całe wyposażenie wzięli Ducha Świętego. – Zostali posłani do głoszenia Ewangelii wśród pogan, po postach i modlitwach i po nałożeniu rąk. Wskazał, że to właśnie Duch Święty przemienia powołanych i aktywuje w nich swoje dary. – Współpraca z Nim przynosi owoce, dzięki którym zmieniamy oblicze ziemi – dodał.

Arcybiskup przypomniał także, że nowo wyświęcanych czekają kolejne wyprawy misyjne, podczas których mają „uzdrawiać chorych, wskrzeszać umarłych, oczyszczać trędowatych, wypędzać złe duchy”. – Jako uczniowie Chrystusa, zostaniecie posłani, aby dar zbawienia zanieść braciom i siostrom. Czynić to będziecie przez głoszenie słowa i nade wszystko przez posługę sakramentów. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie! – powiedział.

Zachęcił nowych diakonów i prezbiterów franciszkańskich do stawania się zwiastunami pokoju. – Wchodźcie w różne środowiska zawsze z właściwym wam pozdrowieniem: „Pokój i dobro”. Idźcie z odwagą w nowe i nieznane, wszędzie tam, gdzie Kościół jeszcze nie jest lub już nie jest ojczyzną ludzi.

Metropolita katowicki podkreślił, że historia zbawienia wciąż trwa i dlatego także nowo wyświęceni będą zapisywać kolejne karty dziejów apostolskich. – Wasze spotkanie ze św. Barnabą w dniu święceń powinno być dla Was wyjątkowo inspirujące. Trzeba być odważnym i bez strachu podejmować misyjną działalność, trzeba mieć odwagę, aby wychodzić na peryferie, a one czasem bywają blisko, trzeba odważnie szukać nowych dróg dotarcia do współczesnych pogan, pamiętając, że wiara przekazywana umacnia się! – zachęcał.

Prośmy o jeszcze
Na zakończenie abp Skworc zachęcił zgromadzonych do dalszej modlitwy za powołanych i o nowe powołania. – Prośmy więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na swoje żniwo, bo zaczyna ich brakować. Wierzymy, że Chrystus powołuje, ale czasem młodym ludziom brakuje odwagi, aby odpowiedzieć. Coraz częściej napotykają na przeszkody albo armię przeszkadzających – powiedział metropolita. Zwrócił się też do rodziców i bliskich nowo wyświęconych, dziękując za dotychczasowe towarzyszenie i prosząc o dalszą modlitwę.

Rodzinom dziękowali także sami wyświęceni oraz rektor franciszkańskiego seminarium o. August Smyczek OFM. – Bez waszej ofiary, modlitwy i troski, nie byłoby dzisiaj tej wielkiej radości Kościoła i naszego zakonu – powiedział rektor, wszystkim, którzy mieli swój wkład w formacje nowych prezbiterów i diakonów oraz przygotowanie uroczystości święceń.

Na następnej stronie imiona i nazwisko nowo wyświęconych prezbiterów i diakonów OFM.

Najnowsze

04 grudzień 2023

Słowo metropolity katowickiego na święto górników

"Barbórkowe" życzenia abp. Adriana Galbasa skierowane do pracujących w przemyśle wydobywczym i okołowydobywczym.

04 grudzień 2023

Abp Galbas: Aby transformacja się udała, w jej centrum trzeba postawić człowieka

Metropolita katowicki przewodniczył Mszy św. Barbórkowej w parafii św. Barbary w Katowicach-Giszowcu.

04 grudzień 2023

Chrześcijanin żyjący wiarą jest wezwany do budowania przyszłości własnej i swojego narodu

Abp senior Wiktor Skworc sprawował barbórkową Mszę św. w parafii Najświętszego Serca Pana...

04 grudzień 2023

Kościół chce być na Śląsku

Słowo abp. Adriana Galbasa do świata górniczego wygłoszone w Akademii Muzycznej w...

04 grudzień 2023

Kościół chce być przy górnikach

Abp Galbas uczestniczył w uroczystościach barbórkowych w Akademii Muzycznej w Katowicach.

02 grudzień 2023

2 grudnia wspominamy w liturgii bł. ks. Jana Machę

Stolica Apostolska wydała ostatni dokument dotyczący beatyfikacji.