W 4 kolejne soboty od 18 maja do 8 czerwca na Wydziale Teologicznym oraz w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym odbędą się zajęcia w ramach II edycji kursu dla dorosłych lektorów słowa Bożego.

Kurs jest adresowany do członków zespołów liturgicznych oraz różnych wspólnot parafialnych. Aby w nim uczestniczyć konieczne jest mailowe zgłoszenie na adres Wydziału Duszpasterstwa katowickiej kurii oraz skierowanie na kurs podpisane przez proboszcza parafii zamieszkania.

15 godzin zajęć będzie obejmowało zagadnienia z liturgiki, Pisma świętego, teologii duchowości oraz zagadnienia praktyczne związane z ćwiczeniami oddechowymi, fonacyjnymi czy odpowiednią artykulacją tekstów.

Zajęcia podczas kursu będą prowadzone przez pracowników Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, pracowników kurii metropolitalnej oraz duszpasterzy.